Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия: приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика

Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия: приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика

„ХЕРНИИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА – КОНВЕНЦИОНАЛНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ХИРУРГИЧНА ПРАКТИКА“
Под редакцията на: Доц. Д-р М. Раданов, д.м.
Книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-228-4

Анотация:

По време на първата работна среща на Управителният Съвет на БХД за организирането на „XVI-ти Национален Конгрес по Хирургия” бе взето решение в програмата на конгреса да бъде включена консенсусна конференция – „експертна кръгла маса”, посветена на проблема „Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия. Приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика”. Трябва да се акцентира, че не бе поставена цел да се изработи уникален и принципно нов документ. Както ясно личи от формулировката, за цел бе определено да бъдат възприети, адаптирани и утвърдени за нуждите на българските хирургическа практика вече утвърдени становища и препоръки с различни степени тежест на европейските, американски и други национални и наднационални хирургически асоциации и общества основани на доказателства (EBМ). Решението за провеждането на консенсусна конференция бе ясно оповестено в първото съобщение за XVI-ти Национален Конгрес по Хирургия.