Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми

Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми

“Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми”

доц. д-р К. Ковачева, дм

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-189-2

 

Анотация:

Основните грижи за децата с вродени аномалии, изискват съответно обучение на общопрактикуващите лекари и здравни специалисти, свързани с ранното разпознаване, диагноза на вродените дефекти и откриване на свързаните с тях нарушения, навременно започване на основна терапия и осигуряване на генетично консултиране, с оглед възможни фамилни рискове.