РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕБНО-КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ПО ЕРГОТЕРАПИЯ

Автор доц. д-р Данелина Вачева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-212-7

Анотация:

Ръководството за учебно-клинична практика по Ерготерапия е предназначено за студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на МУ – Плевен и за всички други специалисти, които работят в областта на рехабилитацията и ерготерапията.

Изданието е съобразено с учебната програма  на специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и подпомага подготовката на студентите по основните учебни дисциплини „МР и ЕТ при заболяванията в детска възраст”, МР и ЕТ при неврологични заболявания”, МР и ЕТ при ортопедични заболявания и след травматични състояния”.

Ръководството предлага множество снимков материал, практически съвети и указания за улесняване ежедневния живот на хора с трайни двигателни увреждания.