Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология"

Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата:

Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" е създадена през 2008 г., след решение на AC на МУ - Плевен за разделяне на Катедрата „Вътрешни болести” с оглед оптимизиране на структурата на факултета в съответствие с основни модули на преподаване в интерната.