Сектор "Кардиология"

Сектор „Кардиология” е обособена структура в състава на катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология". Той е базиран в две кардиологични клиники и едно ревматологично отделение.

Първа кардиологична клиника - Началник на клиниката е доц. д-р Снежана Тишева и асистенти: д-р  Н. Станчева, д-р Д. Гайдарова, д-р Ася Янакиева, д-р Иван Герчев, д-р Ед. Мекенян, д-р Т.Чакалова и д-р К. Господинов.

Втора кардиологична клиника – Началник доц. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м. и асистенти: д-р Д. Бояджиева и д-р В.Томова

Ревматологичното отделение е с началник д-р Красимира Стефанова. В него се провежда практическото обучение на студентите по медицина в областта на ревматологията.