Катедра "Акушерство и гинекология"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата:

 

 

Катедра "Акушерство и гинекология" е създадена през 1975 г. с Ръководител проф.д-р Иван Славов. Ръководители на катедрата от 1884 са последователно Проф.д-р Борислав Стамболов, доц. д-р Стоян Танчев и доц.д-р Йордан Попов. От 2008 г. неин ръководител е доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. От 2004 г. катедрата е базирана във Втора клинична база, в един от най-съвременните Акушеро-гинекологични комплекси в страната, с модерен Операционен блок.