Катедра "Сестрински терапевтични грижи"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра "Сестрински терапевтични грижи" влиза в структурата на Факултет “Здравни грижи”.

Сектор "Гериатрия и сестрински грижи при възрастни и стари хора"

Сектор „Гериатрия и сестрински грижи при възрастни и стари хора” е създаден през 2010г. и е сред малкото структури в областта на гериатрията в страната. Състои се от двама доценти, един главен асистент, един асистент и един преподавател.

Евгения Кунчева Димитрова, д.м.

Ръководител сектор "Специална Медицина"

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата във Факултет „Здравни грижи”

 • Вътрешни болести
 • Нервни болести
 • Кожни болести и венерология
 • Гериатрия
 • Философия и въведение в сестринските грижи. Теоритични основи
 • Практически основи на сестринските грижи
 • Лечебно хранене
 • Принципи и методика на обучение
 • Учебна  практика

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена на МУ - Плевен

 • Вътрешни болести
 • Гериатрия
 • Долекарска помощ
 • Експертиза на работоспособността
 • Общи грижи за болния
 • Кожни болести
 • Миниинвазивни манипулации в медицинската практика

Основни направления на научно-изследователската работа на катедра „Сестрински терапевтични грижи”

 • Епидемиология на социално значимите заболявания
 • Качество на обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра”
 • Особености в клиничното протичане, диагностичния процес, прогнозата, лечението и рехабилитацията на заболявания при възрастни и стари хора
 • Специфика на сестринските грижи при възрастни и стари хора
 • Сърдечно-съдови заболявания при възрастни и стари хора
 • Захарен диабет при възрастни и стари хора
 • Исхемична болест на сърцето
 • Артериална хипертония
 • Сърдечна недостатъчност
 • Икономическа оценка на интервенциите в медицината

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедрата и съавторство

 • Клиничната практика на студентите – медицински сестри
 • Справочник по здравни грижи
 • Гериатрия
 • Вътрешни болести. Ръководство  за  специалисти по здравни грижи
 • Вътрешни болести – учебник за студенти медици V-ти медицински курс и стажант лекари
 • Дерматология - учебник за следдипломна квалификация
 • Патофизиологични и клинични промени при стареене
 • Спешна кардиология
 • Кардиология

Материално-техническа база на катедрата

Катедрата разполага с 2 зали за практически занятия, оборудвани със съвременни материално-технически средства за осигуряване на учебния процес. Студентите, обучавани в катедрата имат достъп по време на практически занятия до он-лайн данни и информация от Интернет за своите учебни задачи.