Сектор "Гериатрия и сестрински грижи при възрастни и стари хора"

Сектор „Гериатрия и сестрински грижи при възрастни и стари хора” е създаден през 2010г. и е сред малкото структури в областта на гериатрията в страната. Състои се от двама доценти, един главен асистент, един асистент и един преподавател.

 

Няма предоставена повече информация...