Сектор "Ендокринология"

Сектор „Ендокринология” е обособена структура в състава на катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология". Той е базиран на територията на Втора клинична база - "Клиника по ендокринология", чийто началник е доц. д-р Катя Тодорова, д.м. 

В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.

От 2011г. Клиниката се оглавява от Доц. Д-р Катя Тодорова.

В клиниката работят още  четири гл.асистенти: Д-р Г. Раянова; Д-р Т. Русев; Д-р Б. Панчева; Д-р В. Кокарешков, трима ординатори: Д-р А. Тонева; Д-р Иванова и Д-р С. Ганева,  една старша медицинска сестра, девет мед.сестри и четирима санитари.