Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Пълен лекционен курс по анестезиология и реанимация