Катедра "Анестезиология и интензивно лечение"

Информация за катедрата

 
E-mail за връзка с катедрата:
 
 
Анестезиологичното звено е основано като самостоятелно отделение през 1974 г. – ОАРИЛ. То е едно от първите самостоятелно обособени отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Пълен лекционен курс по анестезиология и реанимация

 

Основни направления на изследователската работа на катедрата

Защитени дисертации:

  • Приложение на ниски дози кетамин в комбинация с други медикаменти за обезболяване в урологичната практика
  • Органосъхраняващо интензивно лечение при трупния донор
  •  Интензивно лечение, анестезия и прогноза на острия хеморагичен-некротичен панкреатит 

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедрата

Няма предоставена информация