Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

  • Акушерство и гинекология в магистърски програми на факултет „Медицина”
  • Акушерство и гинекология в други основни звена на МУ - Плевен