Катедра "Акушерство и гинекология"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата:

 

 

Катедра "Акушерство и гинекология" е създадена през 1975 г. с Ръководител проф.д-р Иван Славов. Ръководители на катедрата от 1884 са последователно Проф.д-р Борислав Стамболов, доц. д-р Стоян Танчев и доц.д-р Йордан Попов. От 2008 г. неин ръководител е доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. От 2004 г. катедрата е базирана във Втора клинична база, в един от най-съвременните Акушеро-гинекологични комплекси в страната, с модерен Операционен блок.

 

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

  • Акушерство и гинекология в магистърски програми на факултет „Медицина”
  • Акушерство и гинекология в други основни звена на МУ - Плевен

 

Издадени учебници и учебни пособия

 

  • „Акушерство и гинекология”, Доц. д-р Йордан Попов, д.м.
  • Монография: “Ектопична бременност”, Б. Стамболов, Й. Попов, Г. Бакърджиев /1998/,  
  • Автор на рездел в: “Съвременни проблеми на акушерство и гинекология” книга І, п/р Б. Стамболов, глава: “Възрастна първескиня” /1999/,
  • Автор на раздел в: “Съвременни проблеми на акушерството и гинекологията”, кн. ІІ, п/р Б.Стамболов, глава: “Ултразвукова диагностика в гинекологичната практика – тумори на матката и аднексите”, ІІ книга, /2000/
  • Книга: “Въпроси за изпитен тест по акушерство и гинекология” п/р А. Димитров /2001/
  • Участие в учебник: “Хирургично ръководство за медицински колежи”, раздел “Акушерство и гинекология” п/р Р. Радев /2004/
  • Редактор на учебник: “Избрани глави в гинекологичната практика”, том І, ІІ, ІІІ и IV п/р Й. Попов, Автор на раздели: “Ендометриоза”, “Ектопична бременност”, „Психопрофилактика в гинекологичната практика”, „Хронична тазова болка-съвременна диагноза и поведение”, „Психосоматични аспекти на хроничната тазова болка” 2004, 2007,2010, 2011;