Вид учебно заведение

Факултетът по медицина е основно звено в структурата на държавното висше училище Медицински университет – Плевен.