Обща информация (ФМ)

Вид учебно заведение

Факултетът по медицина е основно звено в структурата на държавното висше училище Медицински университет – Плевен.

Мисия

Мисията на Факултета по медицина при МУ-Плевен е да задоволява адекватно държавните и обществени потребности от медицински и управленски кадри в здравеопазването, в съответствие с националната стратегия и доктрина за развитие на образованието и здравеопазването и международните стандарти, като запазва и усъвършенства академичната и професионална автономия; да участва в подобряването и поддържането на здравето на населението в региона и страната като:

• осигурява дипломно и следдипломно обучение на студенти, докторанти и специализанти по медицина, отговарящо на най-високите национални и международни стандарти;

• провежда фундаментални и приложни научни изследвания, подкрепящи медицинската практика

Образователни цели

Факултет “Медицина” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър"(ПМС № 245 от 16.11.2005 г.) и Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Медицина” – шифър 7.1 по специалност:

Управление

Структура

Факултет "Медицина" се състои от следните структурни звена: 16 катедри, като четири от тях са с по два сектора и три-с 3 сектора и спомагателна административна структура - Студентска канцелария.

В състава на Факултета са изградени следните катедри:

Учебна база

Лекциите се изнасят в напълно модернизирани зали с възможност за мултимедийно представяне, а семинарите, практическите и лабораторните упражнения се провеждат с малки групи от 6 до 10 студенти. В централната сграда на МУ - Плевен се намират всички предклинични катедри. Занятията по клиничните дисциплини се провеждат в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в града – УМБАЛ „Георги Стански” - в Първа и Втора клинична база.

Създаване и развитие

Факултетът по медицина е създаден с Постановление № 114 на Министерски съвет от 02.06.2004 г. и с Решение на Народното събрание на Република България от 02.09.2004 г. Той е разкрит на основата на съществуващата от създаването на висшето училище през 1974 г. специалност «Медицина».

Факултетът разполага с висококвалифициран и ерудиран академичен състав - асистенти, доценти и професори с богат професионален и педагогически опит.

Контакти

Факултет  „Медицина“  
Медицински Университет – Плевен
Бул. “Христо Ботев” № 74
гр. Плевен 5800

 

тел. 064 800 005; 064 800 001


e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.