Материално-техническа (учебна) база на катедрата

 За осъществяване на учебната дейност на студентите са осигурени  индивидуални работни места за всички студенти и необходимото оборудване.

Оборудвани са учебни кабинети по:

 • Клинична лаборатория;
 • Микробиология;
 • Лабораторна и хистотехника;
 • Образна диагностика.
 • Медицинска козметика
 • Масаж

Лекционните зали и учебните кабинети  разполагат с:

 • съвременна онагледяваща техника;
 • възможности за използване на интернет;
 • лабораторна техника и лабораторно оборудване;
 • съвременно обзавеждане в съответствие със спецификата на учебните кабинети.

Учебната практика се провежда в утвърдени от Академичен съвет учебно-практически бази включващи:

 • Многопрофилни болници за активно лечение;
 • Регионален център за тренсфузионна и клинична хематология;
 • Регионална здравна инспекция;
 • Клиничен институт по репродуктивна медицина;
 • Диагностично-консултативни центрове.
 • Козметични студия и центрове.

По време на практическото обучение усвоените знания се обогатяват и затвърждават. Студентите се запознават със спецификата на работа в диагностичните лаборатории, добиват умения за извършване на практически дейности, за работа със специфични документи, да вземат решения в конкретна реална обстановка и случай, да осъществяват комуникации на различни нива, да работят в екип и др.