Изследователски цели

  • Провеждане на фундаментални и приложни изследвания.
  • Разпространение на научните резултати в научни издания и научни форуми;
  • Организиране на конкурси за финансиране на научноизследователски проекти;