Шеста научна конференция "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система", Медицински университет – гр. Плевен, 26-27 май 2023 г.

В периода 26-27 май 2023 г. Медицински Университет - Плевен е домакин на Шеста научна конференция "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система", организирана от Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ).

Подробна информация  за научните направления, таксите за участие и сроковете за подаване на резюмета за конференцията можете да намерите на сайта на БНДОЗ тук:

https://bssph.org/?page_id=837

Лице за контакт и информация: доц. д-р Мариела Камбурова, дмн

Академичен календар за 2023 г.