Сборници и речници

ПРИМЕРНИ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Авторски колектив – под редакцията на:  Проф. Ангелина Стоянова, д.х.

Първо издание, 2022

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978‐954‐756‐291‐5 

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” И „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-284-4

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 10 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-281-3

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 9 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-275-2

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 8 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-273-8

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

Авторски колектив – под редакцията на:  Проф. Ангелина Стоянова, д.х.

Първо издание, 2021

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978‐954‐756‐272‐1 

“ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ” За студенти от професионално направление «Здравни грижи»

Авторски колектив – под редакцията на Доц. д-р Боряна Русева

Първо издание, 2017

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978-954-756-205-9

Сборник с тестови въпроси по биология

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ” - ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Авториски колектив под редакцията на: доц. Милена Атанасова
Първо издание, 192 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-097-0

Тестове за изпит по анатомия и хистология

 

“Тестове за изпит по анатомия и хистология” за студенти по медицина
под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-055-7
ISBN 13:- 978-954-756-055-0

Речник на анатомичните имена

 

“Речник на анатомичните имена”
под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-032-8