Обща информация (ФОЗ)

Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м.н.

Зам. Декан по учебна дейност и евроинтеграция

Проф. Макрета Тодорова Драганова, д.м.

Зам. Декан по научна дейност, качество и акредитация

Вид учебно заведение

Основно звено в структурата на държавно висше училище "Медицински университет – Плевен", създадено в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Мисия

Мисията на Факултет “Обществено здраве” при МУ-Плевен е да участва в подобряването и поддържането на популационното здраве чрез:

 • интегрирано мултидисциплинарно обучение и подготовка на студентите за ролята на водещи професионалисти в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт, промоцията на здравето, превенцията, контрола и рехабилитацията на заболяванията;
 • задълбочено научно изследване на съвременните проблеми на общественото здраве и здравните грижи и ръководство при прилагане на установените находки за формиране на обществената здравна политика и усъвършенстване на практическите дейности по здравни грижи;
 • осигуряване на консултации и експертни услуги в областта на общественото здраве и здравните грижи на местните, регионални и национални здравни и обществени институции и организации.

Образователни цели

Факултет “Обществено здраве” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование (ПМС 162/23.07.2002 г.) и Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Обществено здраве” – шифър 7.4, както следва:

1. "Бакалавър" по специалностите:

2. Магистър по специалностите:

Управление

Структура

В структурата на факултета са обособени седем катедри:

 1. Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина"
 • сектор "Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания"
 • сектор "Медицина на бедствените ситуации"
 1. Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология"
 • сектор "Обща медицина"
 • сектор "Съдебна медицина и деонтология"
 1. Катедра "Психиатрия и медицинска психология"
 2. Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“
 3. Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии"
 4. Катедра "Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт"
 • сектор "Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия"
 • сектор "Физическо възпитание и спорт"
 1. Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации"
 • сектор "Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания"
 • сектор "Медицина на бедствените ситуации"

 

 

Учебна база

Занятията се провеждат на територията на факултета, който разполага с 20 учебни зали, 10 лаборатории, 4 кабинета за учебноклинична практика, 2 компютърни зали, оборудвани с компютърна техника и пълен достъп до университетска компютърна мрежа.

Създаване и развитие

Факултетът е създаден с Постановление на Министерски съвет № 114 от 2 юни 2004 година. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори в различните направления на общественото здраве.

Контакти

Факултет "Обществено здраве"

адрес: бул. "Русе", № 38, етаж 3, стая 310

Учебен корпус, Медицински Университет – Плевен

гр. Плевен 5800 

тел. 064  884-237 - за всички специалности на факултета

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.